Button Examples בואו נדבר!>
Keren Shahar Chozen1-06
Button Examples בואו נדבר!>
Keren Shahar Chozen1-06

פרומפטים ואוכל

אנחנו עובדים עם ChatGPT בלי הפסקה ובכל יום זה רק משתפר! הוא הפך להיות חלק בלתי נפרד מזרימת העבודה אצלנו ליצירת מסעות ופרסום עבור הלקוחות שלנו בדיגיטל. וזה תענוג מפני שתהליך היצירה לא נעצר. להיפך, הוא תופס כיוונים מעניינים ומאתגרים יותר:

מתחילים פוסט הנחיות מקצועי לג׳ינרוט אוכל

ראשית ההנחיה הראשונית שלנו תלמד את ChatGPT להבין ההקשר. "צילום אוכל" (יכול להיות כל דבר אחר שתרצו) הנחיה ראשונה: "צור רשימה המפרטת את כל המרכיבים המרכזיים המשמשים צילום מזון, כשכל מרכיב מופרד בפסיק. מתחת כל נושא של מרכיב, יגיע הסבר קצר לגביו".

הנחיה שנייה: "באמצעות אלמנטים אלה, צור טבלה, ומלא בה 5 שורות של נתונים לדוגמה, כאשר המנה המבוקשת היא המבורגר". בהנחיה זו אנחנו יכולים פשוט לגרום ל- ChatGPT למלא טבלה עם כמה אפשרויות שרק נרצה. 

הנחיה שלישית: "קח שורה אחת מהטבלה, וכתוב אותה כטקסט. הקפד להפריד כל עמודה בטבלה עם פסיק". ניתן לבקש מ- ChatGPT להעתיק כל אחת מהשורות בטבלה, או להעתיק את השורות ידנית בעצמכם. פשוט אם תבקשו ממנו הנחיה זו, זה יקרה הרבה יותר מהר

כתיבת תגובה